جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ظفر بناب کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس ۸ تماس بگیرید
نامشخص
ظفر بناب کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس
۲ ۱۰ ظفر بناب کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
ظفر بناب کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس
۳ ۱۲ سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس
۴ ۱۴ سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس
۵ ۱۶ سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس
۶ ۱۸ سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس
۷ ۲۰ سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس
۸ ۲۲ سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس
۹ ۲۵ سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
سیما فولاد کیلوگرم کرمانشاه - آهن شمس
برچسب ها :