جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۲ ۱۴ اصفهان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۳ ۱۶ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۴ ۱۶ اصفهان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۵ ۱۸ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۶ ۱۸ اصفهان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۷ ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
صبا فولاد زاگرس ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۸ ۲۰ اصفهان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان ۱۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
برچسب ها :
خم انواع میلگرد در این مرکز انجام میشود.