جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ میانه شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۱۴ ۵۴,۰۰۰
نامشخص
میانه شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
۲ ۱۶ میانه شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۱۶ ۵۴,۰۰۰
نامشخص
میانه شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
۳ ۱۸ میانه شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۱۸ ۵۴,۰۰۰
نامشخص
میانه شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
۴ ۸ ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۸ ۵۶,۵۰۰
نامشخص
ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
۵ ۱۰ ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۱۰ ۵۶,۰۰۰
نامشخص
ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
۶ ۱۲ ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۱۲ ۵۶,۰۰۰
نامشخص
ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
۷ ۱۴ ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۱۴ ۵۵,۵۰۰
نامشخص
ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
۸ ۱۶ ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۱۶ ۵۵,۵۰۰
نامشخص
ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
۹ ۱۸ ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۱۸ ۵۵,۵۰۰
نامشخص
ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
۱۰ ۲۰ ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر ۲۰ ۵۵,۵۰۰
نامشخص
ظفر بناب شاخه آجدار کیلوگرم اردبیل - بنگاه آهن امیر
برچسب ها :