قیمت میلگرد آجدار بازرگانی ناظم

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۲/۳۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) برند کارخانه آنالیز واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۷۲,۶۰۰ نامشخص
۲ ۱۰ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۷۱,۱۰۰ نامشخص
۳ ۱۲ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۶۸,۱۰۰ نامشخص
۴ ۱۴ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۶۶,۸۰۰ نامشخص
۵ ۱۶ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۶۶,۸۰۰ نامشخص
۶ ۱۸ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۶۵,۶۰۰ نامشخص
۷ ۲۰ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۶۵,۶۰۰ نامشخص
۸ ۲۲ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۶۵,۶۰۰ نامشخص
۹ ۲۸ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۶۵,۶۰۰ نامشخص
۱۰ ۳۲ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۶۵,۶۰۰ نامشخص