مفتول سفید صنعتی انبار اصفهان
قیمت مفتول سفید صنعتی انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۵/۲۹
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان قطر (mm) طول (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
مفتول سفید صنعتی ۱.۵ میلی متر ۱.۵ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۲ میلی متر ۲ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۲.۵ میلی متر ۲.۵ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۳ میلی متر ۳ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۳.۵ میلی متر ۳.۵ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۴ میلی متر ۴ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۴.۵ میلی متر ۴.۵ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۵ میلی متر ۵ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۶ میلی متر ۶ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۷ میلی متر ۷ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۸ میلی متر ۸ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۹ میلی متر ۹ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی ۱۰ میلی متر ۱۰ ۲

تماس بگیرید

نامشخص
مفتول سفید صنعتی سفارشی سفارشی ۲

تماس بگیرید

نامشخص