قیمت مفتول آنیل شده صنعتی(نرم) پویا سیم

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۴/۰۲
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ کلاف ساده کیلوگرم اصفهان ۸۵,۸۰۰ نامشخص
۲ ۱.۷۰ کلاف کیلوگرم اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم ۹۳,۸۰۰ نامشخص
۳ ۲.۵۰ کلاف کیلوگرم اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم ۹۳,۸۰۰ نامشخص
۴ ۳ کلاف کیلوگرم اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم ۹۱,۸۰۰ نامشخص
۵ ۴ کلاف کیلوگرم اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم ۹۱,۸۰۰ نامشخص