لوله گازی کیان پرشیا
قیمت لوله گازی کیان پرشیا آخرین بروزرسانی : ۰۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۱/۲۷
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
" ۱.۲ ***************۲.۵ ۷.۴ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
" ۳.۴ ۲.۶۵ ۹.۹۶ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
۱ ۳ ۱۴.۱۶ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
"۱/۱.۴ ۳ ۱۸.۰۶ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
"۱/۱.۲ ۳ ۲۰.۹۴ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
" ۲ ۳.۲۵ ۲۸.۳۲ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
"۲/۱.۲ ۳.۲۵ ۳۶.۴۲ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
" ۳ ۴ ۵۳.۰۴ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
" ۴ ۴ ۶۷.۹۲ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
" ۵ ۴ ۸۲.۲ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۰۰.۴ ۶ تهران-کیان پرشیا

تماس بگیرید

نامشخص