اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی تیرآهن و میلگرد افزایش یافت . نرخ ورق سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت .
۱۴ ساعت پیش بیشتر...

قیمت لوله مبلی خاور صنعت هما

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۴/۲۹
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۱,۱۰۰

نامشخص
۲ ۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۱,۱۰۰

نامشخص
۳ ۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۱,۱۰۰

نامشخص
۴ ۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۴,۱۰۰

نامشخص
۵ ۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۴,۱۰۰

نامشخص
۶ ۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۳,۱۰۰

نامشخص
۷ ۱۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۷,۱۰۰

نامشخص
۸ ۱۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۷,۱۰۰

نامشخص
۹ ۱۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۳,۱۰۰

نامشخص
۱۰ ۱۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۲,۱۰۰

نامشخص
۱۱ ۱۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۲,۱۰۰

نامشخص
۱۲ ۱۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۲,۱۰۰

نامشخص
۱۳ ۱۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۷,۱۰۰

نامشخص
۱۴ ۱۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۰,۶۰۰

نامشخص
۱۵ ۱۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۶۰۰

نامشخص
۱۶ ۱۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۶۰۰

نامشخص
۱۷ ۱۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۱۸ ۱۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۱۹ ۱۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۲۰ ۱۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۲۱ ۱۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۲۲ ۱۳ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۰,۶۰۰

نامشخص
۲۳ ۱۳ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۶۰۰

نامشخص
۲۴ ۱۳ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۶۰۰

نامشخص
۲۵ ۱۳ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۲۶ ۱۳ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۲۷ ۱۳ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۲۸ ۱۳ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۲۹ ۱۳ ۱/۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۳۰ ۱۴ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۰,۶۰۰

نامشخص
۳۱ ۱۴ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۶۰۰

نامشخص
۳۲ ۱۴ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۶۰۰

نامشخص
۳۳ ۱۴ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۳۴ ۱۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۳۵ ۱۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۳۶ ۱۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۳۷ ۱۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۳۸ ۱۶ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۵,۳۰۰

نامشخص
۳۹ ۱۶ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۰,۳۰۰

نامشخص
۴۰ ۱۶ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۳۰۰

نامشخص
۴۱ ۱۶ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۳۰۰

نامشخص
۴۲ ۱۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۳۰۰

نامشخص
۴۳ ۱۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۳۰۰

نامشخص
۴۴ ۱۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۳۰۰

نامشخص
۴۵ ۱۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۳۰۰

نامشخص
۴۶ ۱۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۳۰۰

نامشخص
۴۷ ۱۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۳۰۰

نامشخص
۴۸ ۱۸ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۱۰۰

نامشخص
۴۹ ۱۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۵۰ ۱۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۱ ۱۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۲ ۱۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۳ ۱۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۴ ۱۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۵ ۱۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۶ ۱۹ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۵,۱۰۰

نامشخص
۵۷ ۱۹ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۰,۱۰۰

نامشخص
۵۸ ۱۹ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۱۰۰

نامشخص
۵۹ ۱۹ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۶۰ ۱۹ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۱ ۱۹ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۲ ۱۹ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۳ ۱۹ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۴ ۱۹ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۵ ۱۹ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۶ ۱۹ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۷ ۱۹ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۸ ۲۰ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۵,۱۰۰

نامشخص
۶۹ ۲۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۰,۱۰۰

نامشخص
۷۰ ۲۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۱۰۰

نامشخص
۷۱ ۲۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۷۲ ۲۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۳ ۲۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۴ ۲۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۵ ۲۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۶ ۲۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۷ ۲۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۸ ۲۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۹ ۲۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۰ ۲۱.۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۱ ۲۲ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۵,۱۰۰

نامشخص
۸۲ ۲۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۶۰,۱۰۰

نامشخص
۸۳ ۲۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۱۰۰

نامشخص
۸۴ ۲۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۱,۱۰۰

نامشخص
۸۵ ۲۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۶ ۲۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۷ ۲۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۸ ۲۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۹ ۲۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۰ ۲۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۷,۱۰۰

نامشخص
۹۱ ۲۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۲ ۲۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۳ ۲۵ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۱۰۰

نامشخص
۹۴ ۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۱,۱۰۰

نامشخص
۹۵ ۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۶ ۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۷ ۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۷,۱۰۰

نامشخص
۹۸ ۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۹ ۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۰ ۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۱ ۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۲ ۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۳ ۲۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۱,۱۰۰

نامشخص
۱۰۴ ۲۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۵ ۲۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۶ ۲۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۷ ۲۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۸ ۲۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۹ ۲۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۰ ۲۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۱ ۲۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۲ ۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۱,۱۰۰

نامشخص
۱۱۳ ۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۴ ۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۵ ۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۶ ۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۷ ۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۸ ۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۹ ۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۰ ۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۱ ۳۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۱,۱۰۰

نامشخص
۱۲۲ ۳۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۳ ۳۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۴ ۳۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۵ ۳۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۶ ۳۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۷ ۳۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۸ ۳۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۹ ۳۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۰ ۳۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۱,۱۰۰

نامشخص
۱۳۱ ۳۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۲ ۳۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۳ ۳۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۴ ۳۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۵ ۳۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۶ ۳۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۷ ۳۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۸ ۳۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۹ ۳۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۰ ۳۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۱ ۳۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۲ ۳۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۳ ۳۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۴ ۳۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۵ ۳۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۶ ۳۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۷ ۳۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۸ ۳۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۷,۱۰۰

نامشخص
۱۴۹ ۳۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۰ ۳۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۱ ۳۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۲ ۳۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۳ ۳۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۴ ۳۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۵ ۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۶ ۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۷ ۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۸ ۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۹ ۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶۰ ۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶۱ ۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶۲ ۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶۳ ۴۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶۴ ۴۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶۵ ۴۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶۶ ۴۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۷,۱۰۰

نامشخص
۱۶۷ ۴۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶۸ ۴۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶۹ ۴۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷۰ ۴۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷۱ ۴۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۹,۱۰۰

نامشخص
۱۷۲ ۴۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷۳ ۴۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷۴ ۴۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷۵ ۴۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷۶ ۴۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷۷ ۴۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷۸ ۴۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷۹ ۴۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۰ ۴۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۱ ۴۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۲ ۴۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۳ ۴۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۴ ۴۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۵ ۴۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۶ ۴۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۷ ۴۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۸ ۴۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸۹ ۴۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۰ ۴۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۱ ۴۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۲ ۴۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۳ ۴۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۴ ۴۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۵ ۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۶ ۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۷ ۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۸ ۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۹۹ ۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۰ ۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۱ ۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۲ ۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۳ ۵۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۴ ۵۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۵ ۵۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۶ ۵۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۷ ۵۴ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۸ ۵۴ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰۹ ۵۴ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱۰ ۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱۱ ۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱۲ ۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱۳ ۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱۴ ۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۷,۱۰۰

نامشخص
۲۱۵ ۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱۶ ۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱۷ ۷۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱۸ ۷۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱۹ ۷۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۲۰ ۷۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۲۱ ۷۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۲۲ ۷۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص