اخبار لحظه ای
امروز : نرخ برخی کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن کاهش یافت . نرخ لوله صنعتی و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.
۱۵ ساعت پیش بیشتر...

قیمت لوله مبلی خاور صنعت هما

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۹/۴/۲۹
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۱,۱۰۰ نامشخص
۲ ۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۱,۱۰۰ نامشخص
۳ ۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۱,۱۰۰ نامشخص
۴ ۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۴,۱۰۰ نامشخص
۵ ۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۴,۱۰۰ نامشخص
۶ ۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۳,۱۰۰ نامشخص
۷ ۱۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۷,۱۰۰ نامشخص
۸ ۱۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۷,۱۰۰ نامشخص
۹ ۱۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۳,۱۰۰ نامشخص
۱۰ ۱۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۲,۱۰۰ نامشخص
۱۱ ۱۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۲,۱۰۰ نامشخص
۱۲ ۱۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۲,۱۰۰ نامشخص
۱۳ ۱۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۷,۱۰۰ نامشخص
۱۴ ۱۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۰,۶۰۰ نامشخص
۱۵ ۱۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۶۰۰ نامشخص
۱۶ ۱۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۶۰۰ نامشخص
۱۷ ۱۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۱۸ ۱۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۱۹ ۱۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۲۰ ۱۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۲۱ ۱۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۲۲ ۱۳ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۰,۶۰۰ نامشخص
۲۳ ۱۳ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۶۰۰ نامشخص
۲۴ ۱۳ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۶۰۰ نامشخص
۲۵ ۱۳ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۲۶ ۱۳ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۲۷ ۱۳ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۲۸ ۱۳ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۲۹ ۱۳ ۱/۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۳۰ ۱۴ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۰,۶۰۰ نامشخص
۳۱ ۱۴ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۶۰۰ نامشخص
۳۲ ۱۴ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۶۰۰ نامشخص
۳۳ ۱۴ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۳۴ ۱۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۳۵ ۱۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۳۶ ۱۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۳۷ ۱۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۳۸ ۱۶ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۵,۳۰۰ نامشخص
۳۹ ۱۶ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۰,۳۰۰ نامشخص
۴۰ ۱۶ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۳۰۰ نامشخص
۴۱ ۱۶ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۳۰۰ نامشخص
۴۲ ۱۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۳۰۰ نامشخص
۴۳ ۱۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۳۰۰ نامشخص
۴۴ ۱۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۳۰۰ نامشخص
۴۵ ۱۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۳۰۰ نامشخص
۴۶ ۱۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۳۰۰ نامشخص
۴۷ ۱۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۳۰۰ نامشخص
۴۸ ۱۸ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۱۰۰ نامشخص
۴۹ ۱۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۵۰ ۱۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۱ ۱۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۲ ۱۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۳ ۱۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۴ ۱۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۵ ۱۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۶ ۱۹ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۵,۱۰۰ نامشخص
۵۷ ۱۹ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۰,۱۰۰ نامشخص
۵۸ ۱۹ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۱۰۰ نامشخص
۵۹ ۱۹ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۶۰ ۱۹ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۱ ۱۹ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۲ ۱۹ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۳ ۱۹ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۴ ۱۹ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۵ ۱۹ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۶ ۱۹ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۷ ۱۹ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۸ ۲۰ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۵,۱۰۰ نامشخص
۶۹ ۲۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۰,۱۰۰ نامشخص
۷۰ ۲۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۱۰۰ نامشخص
۷۱ ۲۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۷۲ ۲۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۳ ۲۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۴ ۲۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۵ ۲۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۶ ۲۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۷ ۲۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۸ ۲۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۹ ۲۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۰ ۲۱.۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۱ ۲۲ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۵,۱۰۰ نامشخص
۸۲ ۲۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۶۰,۱۰۰ نامشخص
۸۳ ۲۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۱۰۰ نامشخص
۸۴ ۲۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۱,۱۰۰ نامشخص
۸۵ ۲۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۶ ۲۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۷ ۲۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۸ ۲۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۹ ۲۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۰ ۲۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۷,۱۰۰ نامشخص
۹۱ ۲۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۲ ۲۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۳ ۲۵ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۱۰۰ نامشخص
۹۴ ۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۱,۱۰۰ نامشخص
۹۵ ۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۶ ۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۷ ۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۷,۱۰۰ نامشخص
۹۸ ۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۹ ۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۰ ۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۱ ۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۲ ۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۳ ۲۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۱,۱۰۰ نامشخص
۱۰۴ ۲۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۵ ۲۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۶ ۲۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۷ ۲۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۸ ۲۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۹ ۲۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۰ ۲۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۱ ۲۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۲ ۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۱,۱۰۰ نامشخص
۱۱۳ ۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۴ ۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۵ ۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۶ ۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۷ ۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۸ ۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۹ ۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۰ ۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۱ ۳۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۱,۱۰۰ نامشخص
۱۲۲ ۳۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۳ ۳۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۴ ۳۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۵ ۳۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۶ ۳۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۷ ۳۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۸ ۳۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۹ ۳۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۰ ۳۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۱,۱۰۰ نامشخص
۱۳۱ ۳۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۲ ۳۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۳ ۳۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۴ ۳۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۵ ۳۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۶ ۳۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۷ ۳۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۸ ۳۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۹ ۳۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۰ ۳۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۱ ۳۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۲ ۳۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۳ ۳۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۴ ۳۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۵ ۳۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۶ ۳۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۷ ۳۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۸ ۳۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۷,۱۰۰ نامشخص
۱۴۹ ۳۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۰ ۳۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۱ ۳۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۲ ۳۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۳ ۳۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۴ ۳۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۵ ۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۶ ۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۷ ۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۸ ۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۹ ۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶۰ ۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶۱ ۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶۲ ۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶۳ ۴۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶۴ ۴۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶۵ ۴۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶۶ ۴۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۷,۱۰۰ نامشخص
۱۶۷ ۴۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶۸ ۴۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶۹ ۴۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷۰ ۴۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷۱ ۴۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۹,۱۰۰ نامشخص
۱۷۲ ۴۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷۳ ۴۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷۴ ۴۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷۵ ۴۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷۶ ۴۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷۷ ۴۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷۸ ۴۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷۹ ۴۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۰ ۴۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۱ ۴۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۲ ۴۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۳ ۴۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۴ ۴۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۵ ۴۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۶ ۴۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۷ ۴۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۸ ۴۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸۹ ۴۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۰ ۴۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۱ ۴۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۲ ۴۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۳ ۴۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۴ ۴۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۵ ۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۶ ۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۷ ۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۸ ۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۹۹ ۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۰ ۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۱ ۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۲ ۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۳ ۵۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۴ ۵۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۵ ۵۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۶ ۵۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۷ ۵۴ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۸ ۵۴ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰۹ ۵۴ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱۰ ۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱۱ ۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱۲ ۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱۳ ۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱۴ ۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۷,۱۰۰ نامشخص
۲۱۵ ۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱۶ ۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱۷ ۷۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱۸ ۷۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱۹ ۷۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۲۰ ۷۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۲۱ ۷۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۲۲ ۷۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص