جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۳/۷۳ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۱/۲ ۳/۷۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۲ ۳/۴ ۳/۹۱ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۳/۴ ۳/۹۱ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۳ ۱ ۴/۵۵ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۱ ۴/۵۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۴ ۱-۱/۴ ۴/۸۵ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۱-۱/۴ ۴/۸۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۵ ۱-۱/۲ ۵/۰۸ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۱-۱/۲ ۵/۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۶ ۲ ۵/۵۴ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۲ ۵/۵۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۷ ۲-۱/۲ ۷/۰۱ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۲-۱/۲ ۷/۰۱ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۸ ۳ ۷/۶۲ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۳ ۷/۶۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۹ ۴ ۸/۵۶ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۴ ۸/۵۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
برچسب ها :