جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه واحد قیمت رده سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه واحد قیمت رده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۹/۵ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD ۱۲ ۹/۵ ۱۸۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD
۲ ۱۴ ۹/۵۳ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD ۱۴ ۹/۵۳ ۱۸۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD
۳ ۱۴ ۱۱/۱۳ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰ ۱۴ ۱۱/۱۳ ۱۸۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰
۴ ۱۶ ۹/۵۳ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD ۱۶ ۹/۵۳ ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD
۵ ۱۶ ۱۲/۷ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰ ۱۶ ۱۲/۷ ۱۸۵,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰
۶ ۱۶ ۱۶/۶۶ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۶۰ ۱۶ ۱۶/۶۶ ۱۹۵,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۶۰
۷ ۱۸ ۹/۵ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD ۱۸ ۹/۵ ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD
۸ ۱۸ ۹/۵۳ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD ۱۸ ۹/۵۳ ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD
۹ ۱۸ ۱۴/۲۷ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰ ۱۸ ۱۴/۲۷ ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰
۱۰ ۱۸ ۲۳/۸۳ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۸۰ ۱۸ ۲۳/۸۳ ۲۳۵,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۸۰
۱۱ ۲۰ ۹/۵۳ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD ۲۰ ۹/۵۳ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم STD
۱۲ ۲۰ ۱۵/۰۹ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰ ۲۰ ۱۵/۰۹ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰
۱۳ ۲۴ ۹/۵۳ ۶ تهران - آصاب کیلوگرم STD ۲۴ ۹/۵۳ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۶ تهران - آصاب کیلوگرم STD
برچسب ها :

آهن آلات آصاب