جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۲ ۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۳ ۳ ۳,۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۴ ۳ ۳,۹۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۴ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۴ ۴ ۵,۴۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۵ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۵ ۳ ۴,۹۵۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۶ ۶ ۳.۵ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۶ ۳.۵ ۷,۰۵۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۷ ۶ ۴.۵ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۶ ۴.۵ ۸,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۸ ۸ ۳ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۸ ۳ ۸,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۹ ۸ ۴ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۸ ۴ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۱۰ ۱۰ ۴ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۱۰ ۴ ۱۲,۸۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۱۱ ۱۰ ۶ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۱۰ ۶ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
۱۲ ۱۲ ۴ ۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری ۱۲ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اهواز-بنگاه نادری
برچسب ها :