جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱/۲ ۲ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۲ ۳/۴ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۳/۴ ۲ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۳ ۱ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱ ۲ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۴ ۱-۱/۴ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱-۱/۴ ۲ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۵ ۱-۱/۲ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۱-۱/۲ ۲ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۶ ۲ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲ ۲ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۷ ۲-۱/۲ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲-۱/۲ ۲ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۸ ۳ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۳ ۲ ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۹ ۴ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۴ ۲ ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۱۰ ۵ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۵ ۲ ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
برچسب ها :