جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱/۲ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۲ ۳/۴ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۳/۴ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۳ ۱ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۴ ۱-۱/۴ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱-۱/۴ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۵ ۱-۱/۲ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱-۱/۲ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۶ ۲ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۷ ۲-۱/۲ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲-۱/۲ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۸ ۳ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۳ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۹ ۴ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
برچسب ها :