جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان ۸ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان
۲ ۱۰ ۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان ۱۰ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان
۳ ۱۲ ۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان ۱۲ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان
۴ ۱۴ ۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان ۱۴ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان
۵ ۱۶ ۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان ۱۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان
۶ ۱۸ ۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان ۱۸ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان
۷ ۲۰ ۴ ۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان ۲۰ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - آهن استان
برچسب ها :