جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۸ ۱۳۹۸/۸/۲۳
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲*۱ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۱/۲*۱ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۲ ۱/۲*۱ ۱.۹ ۶ ۱۲.۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۱/۲*۱ ۱.۹ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲.۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۳ ۱/۲*۱ ۲.۳ ۶ ۱۶.۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۱/۲*۱ ۲.۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۶.۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۴ ۱/۲*۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۱/۲*۱ ۲.۵ ۵۸,۵۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۷.۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۵ ۱/۲*۱ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۱/۲*۱ ۳ ۵۸,۵۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۶ ۱/۲*۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۲ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ ۱/۲*۱ ۲.۵ ۱,۰۶۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۷.۲ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
۷ ۱/۲*۱ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ ۱/۲*۱ ۲ ۹۱۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
برچسب ها :