لوله داربستی

قیمت لوله داربستی


کارشناس فروش : فرهنگ فتاحی
داخلی : 150 -151

ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 1/2 * 1 48.3 1.9 6 14 کیلوگرم اصفهان/کارخانه -

2 1/2 * 1 48.3 2 6 14 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 32,100
3 1/2 * 1 48.3 2.3 6 16.2 کیلوگرم اصفهان/کارخانه -

4 1/2 * 1 48.3 2.5 6 17.2 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 31,100
5 1/2 * 1 48.3 3 6 17.2 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 31,300
6 1/2 * 1 48.3 2 6 17.2 شاخه اصفهان/انبار 470,000
7 1/2 * 1 48.3 2.5 6 17.2 شاخه اصفهان/انبار 570,000
نظرات
معرفی کالا