آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۳ ۱۳۹۹/۷/۰۵
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ " ۱/۲ ۱ ۱۴ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۲ " ۱/۲ ۱ ۲۱۵,۵۰۰
۷۰۰۰
۱۴ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۲ ۲.۵ " ۱/۲ ۱ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۲.۵ " ۱/۲ ۱ ۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۷.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۳ ۳ " ۱/۲ ۱ ۲۱ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۳ " ۱/۲ ۱ ۱۹۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۱ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳
۴ ۲ " ۱/۲ ۱ ۱۴ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ ۲ " ۱/۲ ۱ ۳,۱۳۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰
۱۴ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
۵ ۲.۵ " ۱/۲ ۱ ۱۷.۲ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ ۲.۵ " ۱/۲ ۱ ۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰
۱۷.۲ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳
برچسب ها :