جهت تماس با کارشناسان فروش میلگرد با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۹ ۱۳۹۸/۸/۰۶
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله(mm) ضخامت (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) سایز لوله(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۴ ۱۴.۲۷ کالوپ ۱۲ ۲۵۲۰ ۲۴ ۱۴.۲۷ تماس بگیرید
نامشخص
کالوپ ۱۲ ۲۵۲۰
۲ ۲۸ ۱۴.۲۷ کالوپ ۱۲ ۲۹۴۰ ۲۸ ۱۴.۲۷ تماس بگیرید
نامشخص
کالوپ ۱۲ ۲۹۴۰
۳ ۳۲ ۱۴.۲۷ کالوپ ۱۲ ۳۳۷۰ ۳۲ ۱۴.۲۷ تماس بگیرید
نامشخص
کالوپ ۱۲ ۳۳۷۰
۴ ۴۰ ۱۴.۲۷ کالوپ ۱۲ ۴۲۴۰ ۴۰ ۱۴.۲۷ تماس بگیرید
نامشخص
کالوپ ۱۲ ۴۲۴۰
۵ ۴۸ ۱۶ کالوپ ۱۲ ۵۷۰۰ ۴۸ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
کالوپ ۱۲ ۵۷۰۰
۶ ۵۶ ۱۶ کالوپ ۱۲ ۶۶۶۰ ۵۶ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
کالوپ ۱۲ ۶۶۶۰
برچسب ها :