قیمت لوله اسپیرال

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۴ ۸ ۲۵۲۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۲ ۲۸ ۸ ۲۹۴۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۳ ۳۲ ۱۰ ۳۳۷۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۴ ۴۰ ۱۰ ۴۲۴۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۵ ۴۸ ۱۰ ۵۷۰۰ ۱۲ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت