لوله اسپیرال
قیمت لوله اسپیرال آخرین بروزرسانی : ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۱/۳/۲۸
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) سایز (inch) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۸ ۰ ۱۰.۵

۲۷۵,۰۰۰

نامشخص
۸ ۰ ۱۰.۵

۲۷۵,۰۰۰

نامشخص
۰ ۱۰ ۱۰.۵

۲۷۵,۰۰۰

نامشخص
۰ ۱۰ ۱۰.۵

۲۷۵,۰۰۰

نامشخص
۱۰ ۰ ۳۵۸۰

۲۷۵,۰۰۰

نامشخص

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.