آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۲ ۱۳۹۹/۴/۰۹
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده تهران کیلوگرم ۲.۵ ساده ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۲ ۳ ساده تهران کیلوگرم ۳ ساده ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۳ ۴ ساده تهران کیلوگرم ۴ ساده ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۴ ۵ ساده تهران کیلوگرم ۵ ساده ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۵ ۶ ساده تهران کیلوگرم ۶ ساده ۱۲۳,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
برچسب ها :