آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۰ ۱۳۹۹/۵/۲۲
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) واحد کارخانه-محل تحویل ضخامت (mm) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ کیلوگرم تهران ۰.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
تهران
۲ ۱.۲(رابیتس بندی) کیلوگرم تهران ۱.۲(رابیتس بندی) کیلوگرم ۱۷۷,۹۰۰
نامشخص
تهران
۳ ۱.۵(اسکوپ) کیلوگرم تهران ۱.۵(اسکوپ) کیلوگرم ۱۷۷,۹۰۰
نامشخص
تهران
۴ ۲.۲ الی ۴ کیلوگرم تهران ۲.۲ الی ۴ کیلوگرم ۱۵۶,۸۰۰
نامشخص
تهران
برچسب ها :