آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) شهر - کارخانه واحد ضخامت (mm) شهر - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ تهران کیلوگرم ۰.۵ تهران تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم
۲ ۱.۲(رابیتس بندی) تهران کیلوگرم ۱.۲(رابیتس بندی) تهران ۱۷۷,۹۰۰
ثابت
کیلوگرم
۳ ۱.۵(اسکوپ) تهران کیلوگرم ۱.۵(اسکوپ) تهران ۱۷۷,۹۰۰
ثابت
کیلوگرم
۴ ۲.۲ الی ۴ تهران کیلوگرم ۲.۲ الی ۴ تهران ۱۵۶,۸۰۰
ثابت
کیلوگرم
برچسب ها :