آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۵ ۱۳۹۹/۴/۲۲
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف حالت محل تحویل - کارخانه واحد حالت محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ رول تهران کیلوگرم رول تهران ۱۷۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
برچسب ها :