آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۵ ۱۳۹۹/۵/۰۵
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ستون وزن هر برگ (گرم) محل بارگیری تعداد چشمه ستون وزن هر برگ (گرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری تعداد چشمه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹ ستون ۴۰۰ تهران ۳ ۹ ستون ۴۰۰ ۱۶۱,۰۰۰
نامشخص
تهران ۳
۲ ۹ ستون ۶۰۰ تهران ۳ ۹ ستون ۶۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
تهران ۳
۳ ۱۳ ستون ۷۰۰ تهران ۳ ۱۳ ستون ۷۰۰ ۲۳۶,۰۰۰
نامشخص
تهران ۳
۴ ۱۳ ستون ۹۵۰ تهران ۳ ۱۳ ستون ۹۵۰ ۲۷۶,۰۰۰
نامشخص
تهران ۳
برچسب ها :