آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف حالت طول (m) محل بارگیری واحد نوع محصول حالت طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد نوع محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ بدون خم ۲.۵ اصفهان شاخه رنگ شده بدون خم ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه رنگ شده
۲ یک سر خم ۳ اصفهان شاخه رنگ شده یک سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه رنگ شده
۳ یک سر خم ۳ اصفهان شاخه گالوانیزه یک سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه گالوانیزه
۴ دو سر خم ۳ اصفهان شاخه رنگ شده دو سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه رنگ شده
۵ دو سر خم ۳ اصفهان شاخه گالوانیزه دو سر خم ۳ تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان شاخه گالوانیزه
برچسب ها :