جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۲.۵ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۱۰*۱۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۲۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۳۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
۴ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۴۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
۵ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۵۰*۵۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
۶ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۶۰*۶۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۷۰*۷۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
۸ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۸۰*۸۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
۹ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۹۰*۹۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
۱۰ ۱۰۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ یزد - نورد میلاد یزد ۱۰۰*۱۰۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ یزد - نورد میلاد یزد
برچسب ها :