جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ قزوین - دنیای ورق ۲۰*۱۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ قزوین - دنیای ورق
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ قزوین - دنیای ورق ۲۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ قزوین - دنیای ورق
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ قزوین - دنیای ورق ۳۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ قزوین - دنیای ورق
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ قزوین - دنیای ورق ۴۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ قزوین - دنیای ورق
۵ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ قزوین - دنیای ورق ۴۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ قزوین - دنیای ورق
۶ ۶۰*۴۰ ۲ ۶ قزوین - دنیای ورق ۶۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ قزوین - دنیای ورق
برچسب ها :