قیمت قوطی صنعتی (تولید با ورق اهواز)

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۳ ۸۰*۴۰ ۲ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۴ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹.۹ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۵ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۶ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۷ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۶.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۱۵,۰۰۰

۲,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲/۵ ۱۷.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۹ ۶۰*۴۰ ۲/۵ ۲۲.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۰ ۷۰*۷۰ ۲/۵ ۳۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۱ ۸۰*۸۰ ۲/۵ ۳۶.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۲ ۸۰*۴۰ ۲/۵ ۲۷.۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰
۱۳ ۹۰*۹۰ ۲/۵ ۴۱.۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۷,۰۰۰

۲,۰۰۰