جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن مانی ۱۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن مانی
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن مانی ۲۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن مانی
۳ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن مانی ۴۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن مانی
۴ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن مانی ۳۰*۵۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن مانی
۵ ۵۰*۶۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن مانی ۵۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن مانی
۶ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن مانی ۷۰*۷۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن مانی
۷ ۸۰*۶۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن مانی ۸۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن مانی
۸ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن مانی ۹۰*۹۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن مانی
۹ ۸۰*۱۰۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن مانی ۸۰*۱۰۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن مانی
برچسب ها :