جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۲.۵ ۶ شهرکرد - آهن سجاد ۱۰*۱۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن سجاد
۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن سجاد ۲۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن سجاد
۳ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن سجاد ۲۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن سجاد
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ شهرکرد - آهن سجاد ۲۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن سجاد
۵ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ شهرکرد - آهن سجاد ۳۰*۵۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن سجاد
۶ ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶ شهرکرد - آهن سجاد ۵۰*۵۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن سجاد
۷ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ شهرکرد - آهن سجاد ۴۰*۶۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ شهرکرد - آهن سجاد
برچسب ها :