جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲۰*۱۰ ۲ ۱۳۹,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲۰*۲۰ ۲ ۱۳۸,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۳ ۳۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۳۰*۲۰ ۲ ۱۳۸,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۴۰*۲۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۵ ۵۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۵۰*۲۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۶ ۶۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۶۰*۲۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۷ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲۵*۲۵ ۲ ۱۳۸,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۸ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۳۰*۳۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۹ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۳۰*۵۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۱۰ ۶۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۶۰*۳۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۱۱ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۵۰*۵۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۱۲ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۶۰*۶۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۱۳ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۴۰*۶۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۱۴ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۴۰*۸۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
۱۵ ۴۰*۱۰۰ ۲ ۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۴۰*۱۰۰ ۲ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق
برچسب ها :