جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۹/۳۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۲۰*۱۰ ۲ ۶۶,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۲۰*۳۰ ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۳۰*۳۰ ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۴۰*۲۰ ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار
۵ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۴۰*۴۰ ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۵۰*۵۰ ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۶۰*۶۰ ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار
برچسب ها :