جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی ۲۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی ۴۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی
۳ ۶۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی ۶۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی
۴ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی ۸۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی
۵ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی ۹۰*۹۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی
۶ ۱۰۰*۱۰۰ ۲ ۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی ۱۰۰*۱۰۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم کرمانشاه - آهن ابراهیمی
برچسب ها :