اخبار لحظه ای
امروز : نرخ برخی کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن کاهش یافت . نرخ لوله صنعتی و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.
۱۵ ساعت پیش بیشتر...

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی خاور صنعت هما

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۴/۲۹
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۶۰۰ نامشخص
۲ ۱۰*۱۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۳ ۱۰*۱۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۴ ۱۰*۱۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۵ ۱۰*۱۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۶۰۰ نامشخص
۶ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۱۰۰ نامشخص
۷ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۸ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲ ۲۰*۱۴ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳ ۲۰*۱۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴ ۲۰*۱۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵ ۲۰*۱۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۶ ۲۰*۱۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۷ ۲۰*۱۴ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۸ ۱۶*۱۶ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۱۹ ۱۶*۱۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۰ ۱۶*۱۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۱ ۱۶*۱۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۲ ۱۶*۱۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۳ ۱۶*۱۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۴ ۱۶*۱۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۵ ۱۹*۱۹ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۱۰۰ نامشخص
۲۶ ۱۹*۱۹ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۲۷ ۱۹*۱۹ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۸ ۱۹*۱۹ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۲۹ ۱۹*۱۹ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۳۰ ۱۹*۱۹ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۳۱ ۱۹*۱۹ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۳۲ ۱۹*۱۹ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۳۳ ۲۰*۲۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵۰,۱۰۰ نامشخص
۳۴ ۲۰*۲۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۳۵ ۲۰*۲۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۳۶ ۲۰*۲۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۳۷ ۲۰*۲۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۳۸ ۲۰*۲۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۳۹ ۲۰*۲۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۴۰ ۲۰*۲۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۴۱ ۲۰*۲۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۴۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۴۳ ۱۰*۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۱,۱۰۰ نامشخص
۴۴ ۱۰*۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۴۵ ۱۰*۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۴۶ ۱۰*۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۴۷ ۱۰*۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۴۸ ۱۰*۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۴۹ ۱۰*۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۰ ۱۰*۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۱ ۱۰*۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۲ ۲۵*۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۵۳ ۲۵*۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۴ ۲۵*۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۵ ۲۵*۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۶ ۲۵*۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۷ ۲۵*۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۸ ۲۵*۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۵۹ ۲۵*۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۰ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۱ ۲۰*۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۲ ۲۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۳ ۲۰*۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۴ ۲۰*۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۵ ۲۰*۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۶ ۲۰*۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۷ ۲۰*۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۶۸ ۲۰*۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۶۹ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۰ ۳۰*۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۷۱ ۳۰*۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۲ ۳۰*۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۴ ۳۰*۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۵ ۳۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۶ ۳۰*۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۷ ۳۰*۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۸ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۷۹ ۲۰*۴۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۸۰ ۲۰*۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۱ ۲۰*۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۲ ۲۰*۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۳ ۲۰*۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۴ ۲۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۵ ۲۰*۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۶ ۲۰*۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۷ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۸۸ ۴۰*۴۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۸۹ ۴۰*۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۰ ۴۰*۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۱ ۴۰*۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۲ ۴۰*۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۳ ۴۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۴ ۴۰*۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۵ ۴۰*۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۷ ۲۵*۵۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۹۸ ۲۵*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۹۹ ۲۵*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۰ ۲۵*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۱ ۲۵*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۲ ۲۵*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۳ ۲۵*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۴ ۲۵*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۵ ۲۵*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۶ ۳۰*۵۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۴۶,۱۰۰ نامشخص
۱۰۷ ۳۰*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۸ ۳۰*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۰۹ ۳۰*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۰ ۳۰*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۱ ۳۰*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۲ ۳۰*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۳ ۳۰*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۴ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۵ ۵۰*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۶ ۵۰*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۷ ۵۰*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۸ ۵۰*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۱۹ ۵۰*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۰ ۵۰*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۱ ۵۰*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۲ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۳ ۲۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۴ ۲۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۵ ۲۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۶ ۲۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۷ ۲۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۸ ۲۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۲۹ ۲۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۰ ۲۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۱ ۳۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۲ ۳۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۳ ۳۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۴ ۳۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۵ ۳۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۶ ۳۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۷ ۳۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۸ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۳۹ ۴۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۰ ۴۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۱ ۴۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۲ ۴۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۳ ۴۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۴ ۴۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۵ ۴۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۶ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۷ ۴۰*۸۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۸ ۴۰*۸۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۴۹ ۴۰*۸۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۰ ۴۰*۸۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۱ ۴۰*۸۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۲ ۴۰*۸۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۳ ۴۰*۸۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص
۱۵۴ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۳۵,۱۰۰ نامشخص