جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۹ ۱۳۹۹/۱/۱۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱۰*۲۰ ۲ ۹۵,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۲۰*۳۰ ۲ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
۳ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۲۰*۴۰ ۲ ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
۴ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۳۰*۵۰ ۲ ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
۵ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۴۰*۴۰ ۲ ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
۶ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۴۰*۸۰ ۲ ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
۷ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۵۰*۵۰ ۲ ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
۸ ۵۰*۱۰۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۵۰*۱۰۰ ۲ ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
۹ ۶۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۶۰*۳۰ ۲ ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۶۰*۶۰ ۲ ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان
برچسب ها :

انواع قوطی و پروفیل درب و پنجره