جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ایذه - مسلم ۱۰*۲۰ ۲ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ایذه - مسلم ۲۰*۲۰ ۲ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
۳ ۳۰*۳۰ ۳ ۶ ایذه - مسلم ۳۰*۳۰ ۳ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
۴ ۴۰*۳۰ ۴ ۶ ایذه - مسلم ۴۰*۳۰ ۴ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
۵ ۵۰*۳۰ ۲ ۶ ایذه - مسلم ۵۰*۳۰ ۲ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
۶ ۶۰*۳۰ ۳ ۶ ایذه - مسلم ۶۰*۳۰ ۳ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
۷ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ایذه - مسلم ۴۰*۴۰ ۲ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
۸ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ ایذه - مسلم ۴۰*۶۰ ۲ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
۹ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ایذه - مسلم ۴۰*۸۰ ۳ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
۱۰ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ایذه - مسلم ۷۰*۷۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ایذه - مسلم
برچسب ها :