آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
داخلی : ۱۱۰- ۱۱۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد عرض(mm) ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم ۹۲۰ ۰.۸ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۹۲۰
۲ ۰.۹ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم ۹۲۰ ۰.۹ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۹۲۰
۳ ۱ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم ۹۲۰ ۱ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۹۲۰
۴ ۱.۱ تبریز - نوردکاران فولاد غرب کیلوگرم ۹۲۰ ۱.۱ تبریز - نوردکاران فولاد غرب تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۹۲۰
برچسب ها :