آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
داخلی : ۲۳۰ الی ۲۲۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ابعاد(cm) ضخامت (mm) واحد محل تحویل - بنگاه توضیحات ابعاد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه توضیحات قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴۰*۴۰ ۸ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ ۴۰*۴۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ
۲ ۴۰*۴۰ ۱۰ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ ۴۰*۴۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ
۳ ۴۰*۴۰ ۱۲ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ ۴۰*۴۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ
۴ ۴۰*۴۰ ۱۵ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ ۴۰*۴۰ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ
۵ ۵۰*۵۰ ۱۵ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ ۵۰*۵۰ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ
۶ ۵۰*۵۰ ۲۰ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ ۵۰*۵۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴ سوراخ
برچسب ها :