جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲ تهران - دنیای مفتول ۷۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۲ ۲.۱۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۱۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۳ ۲.۲۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۲۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۴ ۲.۳۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۳۰ تهران - دنیای مفتول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم
۵ ۲.۴۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۴۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۶ ۲.۵۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۵۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۷ ۲.۶۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۶۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۸ ۲.۸۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۸۰ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۹ ۲.۹۰ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۹۰ تهران - دنیای مفتول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم
۱۰ ۳ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۳ تهران - دنیای مفتول ۷۷,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۱۱ ۴ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۴ تهران - دنیای مفتول ۷۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۱۲ ۴.۵ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۴.۵ تهران - دنیای مفتول ۸۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
برچسب ها :