جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد وزن کلاف(kg) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد وزن کلاف(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۲ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _ ۱.۲ شاخه ۷۲,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _
۲ ۱.۵ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _ ۱.۵ شاخه ۶۷,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _
۳ ۲ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _ ۲ شاخه ۶۷,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _
۴ ۲.۵ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _ ۲.۵ شاخه ۶۷,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _
۵ ۴ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _ ۴ شاخه ۶۵,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _
۶ ۵ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _ ۵ شاخه ۶۵,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _
۷ ۶ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _ ۶ شاخه ۶۵,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم _
برچسب ها :