جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۲۵' کلاف کارخانه کیلوگرم ۱.۲۵' کلاف ۷۱,۵۰۰
نامشخص
کارخانه کیلوگرم
۲ ۱.۵ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۱.۵ شاخه ۶۵,۵۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
۳ ۲.۵ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۲.۵ شاخه ۶۵,۵۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
۴ ۳ کلاف (ساختمانی) تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۳ کلاف (ساختمانی) ۶۳,۵۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
۵ ۴ کلاف تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۴ کلاف ۶۳,۵۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
برچسب ها :