آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۷ ۱۳۹۹/۴/۰۹
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۲ شاخه تهران کیلوگرم ۱.۲ شاخه تماس بگیرید
نامشخص
تهران کیلوگرم
۲ ۱.۵ شاخه تهران کیلوگرم ۱.۵ شاخه تماس بگیرید
نامشخص
تهران کیلوگرم
۳ ۲ شاخه تهران کیلوگرم ۲ شاخه ۹۲,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۴ ۲.۵ شاخه تهران کیلوگرم ۲.۵ شاخه ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلوگرم ۳ الی ۸ شاخه ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
برچسب ها :