جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۲ شاخه تهران کیلوگرم ۱.۲ شاخه تماس بگیرید
نامشخص
تهران کیلوگرم
۲ ۱.۵ شاخه تهران کیلوگرم ۱.۵ شاخه تماس بگیرید
نامشخص
تهران کیلوگرم
۳ ۲ شاخه تهران کیلوگرم ۲ شاخه ۱۰۵,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۴ ۲.۵ شاخه تهران کیلوگرم ۲.۵ شاخه ۱۰۵,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلوگرم ۳ الی ۸ شاخه ۹۷,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
برچسب ها :