آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۶
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل بارگیری واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ شاخه استاندارد و کلاف تهران کیلوگرم ۱.۵ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۹,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۲ ۲ شاخه استاندارد و کلاف تهران کیلوگرم ۲ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۷,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۳ ۲.۵ شاخه استاندارد و کلاف تهران کیلوگرم ۲.۵ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۳,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۴ ۳ الی ۸ شاخه استاندارد و کلاف تهران کیلوگرم ۳ الی ۸ شاخه استاندارد و کلاف ۱۵۲,۵۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
برچسب ها :