جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۲ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۱.۲ شاخه ۷۵,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
۲ ۱.۵ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۱.۵ شاخه ۷۴,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
۳ ۲ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۲ شاخه ۷۲,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
۴ ۲.۵ شاخه تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم ۲.۵ شاخه ۷۱,۰۰۰
نامشخص
تهران-حدید کالا پرشین کیلوگرم
برچسب ها :