جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه وزن کلاف(kg) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه وزن کلاف(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ کلاف (فابریک) کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۵ ۱.۵ کلاف (فابریک) تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۵
۲ ۱.۵ کلاف (فابریک) کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۰ ۱.۵ کلاف (فابریک) تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۰
۳ ۱.۵ کلاف (فابریک) کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۵ ۱.۵ کلاف (فابریک) تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۵
۴ ۲.۵ کلاف (فابریک) کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۵ ۲.۵ کلاف (فابریک) تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۵
۵ ۲.۵ کلاف (فابریک) کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۰ ۲.۵ کلاف (فابریک) تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۰
۶ ۲.۵ کلاف (فابریک) کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۵ ۲.۵ کلاف (فابریک) تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۵
برچسب ها :