سیم خاردار حلقوی انبار تهران
قیمت سیم خاردار حلقوی انبار تهران آخرین بروزرسانی : ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۶/۲۹
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان واحد طول تقریبی (m) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
سیم خاردار حلقوی قطر ۶۰ سوزنی انبار تهران حلقه هفت تا هشت متر

تماس بگیرید

نامشخص
سیم خاردار حلقوی قطر ۶۰ تبری انبار تهران حلقه هفت تا هشت متر

تماس بگیرید

نامشخص
سیم خاردار حلقوی قطر ۹۰ سوزنی انبار تهران حلقه هفت تا هشت متر

تماس بگیرید

نامشخص
سیم خاردار حلقوی قطر ۹۰ تبری انبار تهران حلقه هفت تا هشت متر

تماس بگیرید

نامشخص