قیمت سه راهی مانیسمان

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۹/۲/۰۸
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه-محل تحویل تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ تماس بگیرید نامشخص
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ تماس بگیرید نامشخص
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ تماس بگیرید نامشخص
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ تماس بگیرید نامشخص
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ تماس بگیرید نامشخص