آخرین بروزرسانی : ۱۰:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۵۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۹,۵۰۰
ثابت
۵۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲,۰۰۰
ثابت
۳۰۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۱۶,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۲۸,۵۰۰
ثابت
۱۲۵
۶ ۲ اصفهان - تهران ۱۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۳۶,۰۰۰
ثابت
۱۰۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۶۰,۰۰۰
ثابت
۵۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۴۰ ۳ اصفهان - تهران ۸۳,۰۰۰
ثابت
۴۰
۹ ۴ اصفهان - تهران ۲۰ ۴ اصفهان - تهران ۱۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۰
برچسب ها :