آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۸ ۱۳۹۹/۲/۱۸
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه-محل تحویل تعداد در هر کیسه سایز (mm) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۵۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۳/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۶ ۲ اصفهان - تهران ۱۰۰ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۴۰ ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۴۰
۹ ۴ اصفهان - تهران ۲۰ ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰
برچسب ها :