آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۵۰۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۱۸,۰۰۰
نامشخص
۵۰۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۳۰۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۲۱,۰۰۰
نامشخص
۳۰۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۲۷,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۴۲,۵۰۰
نامشخص
۱۵۰
۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۵ ۱-۱/۲ اصفهان - تهران ۴۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲۵
۶ ۲ اصفهان - تهران ۱۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۵۹,۰۰۰
نامشخص
۱۰۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۴۰ ۳ اصفهان - تهران ۱۲۸,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۹ ۴ اصفهان - تهران ۲۰ ۴ اصفهان - تهران ۱۸۰,۰۰۰
نامشخص
۲۰
برچسب ها :