آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۳ ۱۳۹۹/۳/۲۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) کارخانه-محل تحویل تعداد در هر کیسه سایز (inch) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱.۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۲ " ۳.۴ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۳.۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۲۰۰ " ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۰۰
۴ "۱/۱.۴ اصفهان - تهران ۱۲۵ "۱/۱.۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵
۵ "۱/۱.۲ اصفهان - تهران ۷۵ "۱/۱.۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۵۰ " ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۵۰
۷ "۲/۱.۲ اصفهان - تهران ۲۵ "۲/۱.۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۵ " ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۱۲ " ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲
۱۰ " ۵ اصفهان - تهران ۸ " ۵ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۸
برچسب ها :