آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ستون وزن هر برگ (گرم) واحد محل تحویل - بنگاه تعداد چشمه ستون وزن هر برگ (گرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه تعداد چشمه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۳ ستون ۷۰۰ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۳ ۱۳ ستون ۷۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۳
۲ ۱۳ ستون ۹۰۰ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۳ ۱۳ ستون ۹۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۳
۳ ۱۳ ستون ۱۰۵۰ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۳ ۱۳ ستون ۱۰۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۳
برچسب ها :