آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ستون وزن هر برگ (گرم) محل تحویل - بنگاه تعداد چشمه ستون وزن هر برگ (گرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه تعداد چشمه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۳ ستون ۹۰۰ کرمانشاه - آهن کیان ۳ ۱۳ ستون ۹۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
کرمانشاه - آهن کیان ۳
۲ ۱۳ ستون ۱۰۵۰ کرمانشاه - آهن کیان ۳ ۱۳ ستون ۱۰۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
کرمانشاه - آهن کیان ۳
برچسب ها :