جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۵۱ ۱۳۹۹/۳/۰۷
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت زیگزاگ (mm) میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل - کارخانه واحد ارتفاع(cm) ضخامت زیگزاگ (mm) میلگرد فوقانی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل - کارخانه واحد ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۲ ۸ ۲Φ۸ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۵.۲ ۸ ۲۶۹,۰۰۰
نامشخص
۲Φ۸ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۲ ۵.۲ ۱۰ ۲Φ۱۰ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۵.۲ ۱۰ ۳۱۹,۰۰۰
نامشخص
۲Φ۱۰ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۳ ۵.۲ ۱۰ ۲Φ۱۲ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۵.۲ ۱۰ ۳۴۹,۰۰۰
نامشخص
۲Φ۱۲ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۴ ۵.۲ ۱۰ ۲Φ۱۲ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۵.۲ ۱۰ ۳۵۹,۰۰۰
نامشخص
۲Φ۱۲ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۵ ۵.۲ ۱۲ ۲Φ۱۴ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۵.۲ ۱۲ ۴۱۹,۰۰۰
نامشخص
۲Φ۱۴ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۶ ۵.۲ ۱۲ ۲Φ۱۶ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۵.۲ ۱۲ ۴۶۹,۰۰۰
نامشخص
۲Φ۱۶ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۷ ۵.۲ ۱۴ ۲Φ۱۴ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۵.۲ ۱۴ ۴۳۹,۰۰۰
نامشخص
۲Φ۱۴ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۸ ۵.۲ ۱۴ ۲Φ۱۶ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۵.۲ ۱۴ ۴۹۹,۰۰۰
نامشخص
۲Φ۱۶ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
برچسب ها :

تاسیس ۱۳۵۸