آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۵/۱۰
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف میلگرد فوقانی ضخامت زیگزاگ (mm) میلگرد اصلی تحتانی محل بارگیری واحد ارتفاع(cm) میلگرد فوقانی ضخامت زیگزاگ (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) میلگرد اصلی تحتانی محل بارگیری واحد ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۵.۲ ۲Φ۸ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۸ ۵.۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲Φ۸ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۲ ۱۰ ۵.۲ ۲Φ۱۰ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۱۰ ۵.۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲Φ۱۰ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۳ ۱۲ ۵.۲ ۲Φ۱۴ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۱۲ ۵.۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲Φ۱۴ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
۴ ۱۴ ۵.۲ ۲Φ۱۶ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰ ۱۴ ۵.۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲Φ۱۶ اصفهان - کارخانه بکار شاخه ۳۰
برچسب ها :

تاسیس ۱۳۵۸