قیمت خرپا کارخانه بکار

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۵/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف میلگرد فوقانی ضخامت زیگزاگ (mm) میلگرد اصلی تحتانی واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۵.۲ ۲Φ۸ شاخه اصفهان - کارخانه بکار ۳۰ تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۵.۲ ۲Φ۱۰ شاخه اصفهان - کارخانه بکار ۳۰ تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۲ ۵.۲ ۲Φ۱۴ شاخه اصفهان - کارخانه بکار ۳۰ تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۴ ۵.۲ ۲Φ۱۶ شاخه اصفهان - کارخانه بکار ۳۰ تماس بگیرید نامشخص