آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل - بنگاه نوع خاموت سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه نوع خاموت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ساده ۸ ۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ساده
۲ ۱۰ کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ساده ۱۰ ۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ساده
۳ ۱۴ کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ساده ۱۴ ۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم بجنورد-بنگاه نودهی ساده
برچسب ها :