آخرین بروزرسانی : ۲۳:۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل - بنگاه نوع خاموت سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه نوع خاموت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی ساده ۸ ۵۷
نامشخص
کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی ساده
۲ ۸ کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی ساده ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی ساده
۳ ۸ کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی مهندسی ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اهواز - آهن پیمانی مهندسی
برچسب ها :